Petra Vlhova, la nova reina de l’Slàlom de Levi (Fin)

 

Laneualdia