Declaració de suport al projecte als Pirineus dels Jocs Olímpics de 2030:

“Els presidents de les Federacions Autonòmiques i Espanyola d’Esports d’Hivern volen mostrar a través d’aquest escrit el seu suport unànime al projecte olímpic als Pirineus. Aquest esdeveniment suposa una oportunitat per contribuir al desenvolupament i benestar dels territoris de muntanya i serà l’esperó definitiu per al creixement del nostre esport a Espanya. Volem destacar la unió de totes les entitats que representem davant del repte d’organitzar un esdeveniment esportiu i social tan important.

La possibilitat d’albergar a les nostres muntanyes uns jocs olímpics el 2030 és tècnicament viable i sostenible en les condicions d’organització establertes pel COI actualment. Un model d’esdeveniment que se centri en la innovació, el progrés i la sostenibilitat és possible en aquest moment i suposa una oportunitat que difícilment es repetirà a mitjà termini. La neu i els esports que en depenen s’han convertit en el motor econòmic de les valls de muntanya i eviten la despoblació i mantenen vives unes comarques que uneixen l’amor per la seva vida tradicional mantenint l’equilibri entre els treballs agrícoles i ramaders de tota la vida amb els turístics aportats durant un segle pels esports d’hivern.

Sens dubte, els esports de neu i gel necessiten un impuls que inspiri i generi horitzons tangibles a les noves generacions de joves esportistes, que els atregui i vinculi, que els enganxi, aprofitant irremeiablement l’immens talent i experiència que atresoren actualment els equips de les nostres federacions, estacions i clubs. És per això que creiem en un projecte de candidatura que ajudi a incorporar els esports d’hivern a la cultura esportiva del país, i que projecti els Pirineus al món. S’ha de centrar a desenvolupar i mostrar les nostres muntanyes des del prisma transversal de la sostenibilitat i la tecnologia, reivindicant les nostres grans fortaleses i desenvolupant els serveis necessaris.

L’esport és un dels actius més grans de salut i de qualitat de vida i des de les nostres federacions volem millorar els programes esportius, de competicions i de promoció de la neu, de manera coordinada i optimitzant els esforços a través d’un pla estratègic que ens permet centrar-nos en diverses àrees molt consensuades vinculades a l’alt nivell, l’augment de practicants i el desenvolupament de les persones vinculades a la neu. Es tracta d´una proposta guanyadora, que de manera realista i oportuna podria liderar projectes en aquests temps de crisi, generant una nova etapa en la relació entre les ciutats i l´ús sostenible de l´entorn natural”.