De tant en tant la sola dels nostres esquís es pot veure castigada per una pedra   que se’ns creua en el camí, provocant que un pedaç de la sola es desprengui. Ara us mostrem com es pot reparar aquest forat

Fotos: Jesús Martínez

1 – MARCAR I EXTREURE LA ZONA AFECTADA

Tallar el tros de sola amb la forma de la peça per tornar-la a enganxar. Això es pot fer de dues formes: a mà o amb uns trepans especials que és més senzill, tal com es farà en aquesta ocasió. S’agafa el trepant –hi ha de diferents mides– i es col·loca en posició per treure el tros. Un cop està col·locat, s’agafa un martell especial i es pica una mica per treure la peça, fins que es va la forma i es treu la part que envolta el forat. Un cop treta la part es neteja per si queden restes

2 – NETEJAR EL FORAT QUE QUEDA

Es fa una raspallada a la zona afectada per netejar bé i tot seguit es talla el plàstic que es posarà per tapar el forat de la sola

3 – TALLAR EL TROS DE PLÀSTIC

S’agafa un tros de sola i es farà el mateix. A l’hora de tallar el tros que volem aplicar després a la sola de l’esquí, sempre es recomanable fer-ho amb una fusta a sota de la sola, com a protecció, ja que sinó es pot fer mal bé l’eina. Un cop col·locat amb exactitud damunt de la zona marcada, s’agafa el martell i es fa el mateix que al primer punt, fins que ens queda el tros que va al forat de la sola. No està de més comprovar que encaixa bé abans de passar al següent punt

Sempre s’han de fer servir coles de dos components, una resina i un catalitzador

4 – PREPARAR LA COLA

Ara es fa la barreja de cola. Sempre s’han de fer servir coles de dos components, una resina i un catalitzador, ja que a l’hora de fer la sola d’aquests esquís es fa servir aquest tipus de cola perquè són els idonis per enganxar aquests materials. Quan es barregen és molt important seguir les instruccions del fabricant, perquè si no pot quedar mal enganxat. En funció del que diguin es posarà un tant per cent de resina i de catalitzador en concret. En aquest cas és el 50%, però un munt de coles. A la vegada es port posar una mica de celo enganxat al cantell de la sola i després quan s’aplica el pedaç sempre és més net. En aquest cas, i donat el tipus de fixació, el Marc es veu obligat a treure la fixació perquè després ha d’aplicar la força d’uns fixadors

5 – ESCAMPAR LA COLA

Un cop tenim ja la barreja desitjada s’aplica la cola a la base de l’esquí, deixant clar que sempre és millor que haguem treballat amb més cola de la necessària que haguem anat massa justets de cola, ja que així la barreja s’escampa per tot arreu. S’aplica la cola i s’enganxa la peça tallada, traient l’excés de cola i netejant tota la zona de treball

És millor aplicar a la sola més cola de la necessària ja que així la barreja s’escampa per tot arreu

6 – ESCALFAR LA ZONA DE TREBALL

I la zona de treball de la sola dels esquís s’escalfa amb una placa, fent el mateix que quan es munta l’esquí, de forma que després deposar les capes de cola es passa a la premsa i a l’escalfor, perquè la cola enganxi bé. De forma que la zona de la sola en la que hem treballat s’ha li aplica pressió i calor, i si pot fer la corba tèrmica, que s’escalfi que es refredi. Per evitar que la cola aplicada s’enganxi a la planxa posem un celo de protecció, de cinta, perquè no es mogui el pedaç quan s’apreti, que no s’enganxa a la planxa. Seguidament, s’agafa la planxa calenta, es posa al damunt de la sola i s’aplica pressió, deixant que s’escalfi i es refredi. Un cop ja es veu que crema, a uns 70 o 80 graus, es desendolla i es deixa que es refredi

7 – EL RESULTAT

I ja tindríem la sola dels esquís en òptimes condicions per garantir una bona esquiabilitat, el lliscant desitjat i esperat de les soles dels esquís que calcem

*Amb l’assessorament de l’skiman Marc Gombau. El trobareu a ‘El Món’ de Granollers (www.elmonadventure.com)