Sota el lema “Per una RFEDI transversal, oberta i participativa”, Oscar Cruz ha anunciat la seva candidatura oficial a la presidència de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, que celebrarà eleccions a finals de juny. Una alternativa necessària que cerca plantejar i desenvolupar noves idees i millores en la gestió de la Federació, amb un equip de professionals a l’alçada, amb esperit de diàleg i de consens i amb la voluntat ferma de treballar amb tothom.

Una candidatura que presenta un programa basat en accions i solucions reals per a problemes i persones reals. I que se centra en un concepte prioritari: tenir cura de l’esport i l’esportista. Oscar Cruz ha demostrat, des dels seus diversos càrrecs de responsabilitat al llarg d’aquests anys, la passió i dedicació pel món de la neu, i de tots els agents que la componen. Sempre s’ha preocupat per conèixer-los a fons, per entendre els problemes i les necessitats de cada estament i disciplina, amb plena involucració professional i personal.

Oscar Cruz ha demostrat, des dels seus diversos càrrecs de responsabilitat al llarg d’aquests anys, la passió i dedicació pel món de la neu, i de tots els agents que la componen

Va ser Vicepresident de la RFEDI del 2011 al 2014, és Delegat Tècnic FIS des del 1996, ha pertangut a diversos Comitès de la FIS durant vint-i-un anys i ha estat president de La Molina Club d’Esports durant sis anys. En els nou anys com a President de la Federació Catalana, ha quedat demostrada la seva capacitat de diàleg, obert i proper, amb tots els agents de la neu; el seu coneixement profund dels diferents estaments, àmbits i disciplines que s’integren als nostres esports i la gestió eficaç i transparent amb un equip solvent que, sens dubte, ha millorat notablement els resultats esportius i econòmics. És, doncs, el moment de l’alternança, de la renovació, de les noves idees. Després de vuit anys d’una manera de gestionar, ha arribat l’hora del canvi, de recuperar la il·lusió, el diàleg i la integració.

El compromís amb l’alternança i la renovació dels òrgans de govern és un dels punts destacats del programa d’Oscar Cruz, que proposarà a l’Assemblea la modificació dels Estatuts per limitar el mandat presidencial a dues legislatures com a màxim. Per tot això, cal una RFEDI propera, oberta a totes les opinions i necessitats, que sàpiga escoltar tots els estaments que integrem la Federació, que valori totes les disciplines esportives per igual i que tingui en compte les diferents realitats de totes les Federacions Autonòmiques, dels Clubs, dels Esportistes, dels Tècnics, dels Jutges i Delegats Tècnics, sense oblidar les Estacions d’Esquí i totes les Organitzacions Col·laboradores. Tots tenen molt a dir i molt a aportar.

Cal una RFEDI més professionalitzada, amb un equip de treball fort, format per persones no sols apassionades dels esports d’hivern

Una RFEDI inclusiva, que actuï també a favor de la integració dels esportistes amb discapacitat. Assolir una participació més gran de les dones en els càrrecs de responsabilitat i promoure d’una manera molt més intensa la seva participació esportiva. Una RFEDI que aposti de ple pel futur dels esportistes, des de la base fins a l’alta competició, que impulsi i col·labori d’una manera explícita, transparent i eficaç a la candidatura per a l’organització dels Jocs Olímpics 2030, i que porti la marca SPAINSNOW al lloc que es mereix.
Cal una RFEDI més professionalitzada, amb un equip de treball fort, format per persones no sols apassionades dels esports d’hivern, sinó també capaços de gestionar amb rigor i eficàcia tots els àmbits de responsabilitat, tan diversos i tan exigents. Un equip cohesionat i proactiu, amb una provada trajectòria professional, més especialitzada i més consolidada. Un equip que sàpiga escoltar i actuar capaç de donar la millor solució a cada necessitat. En definitiva, un equip divers i professional que integri passió, compromís i gestió eficaç. Una RFEDI amb un pla estratègic esportiu a mitjà i llarg termini, que sàpiga fins on vol arribar i que posi les bases i els recursos; això vol dir estratègia i gestió esportiva, amb un equip professional que sàpiga dur-ho a terme i, sobretot, que tingui la voluntat i capacitat de fer-ho. La Federació ha de cuidar, de la mà dels clubs i Federacions Autonòmiques, els esportistes de principi a fi, des de les més primerenques edats fins a la fi de la seva vida competitiva.
Crec, sincerament, que hi ha molt marge de millora en molts aspectes, i que només si sumem forces podem dur a terme un projecte esportiu comú, ambiciós i ple d’èxits
Generar recursos que permetin la connexió del final de la seva trajectòria esportiva, amb la seva integració a la vida social i laboral. Tenir cura dels esportistes no és només essencial, és una de les principals obligacions de la RFEDI. Cal, en definitiva, una RFEDI transversal, oberta i participativa, que respecti les competències de tots els agents i col·lectius. Una RFEDI que sàpiga escoltar primer i actuar després, que sigui punt de trobada, que apropi postures, que sumi esforços i idees.
Aquestes són les principals raons per les quals Oscar Cruz presenta la seva candidatura a la presidència de la RFEDI la propera legislatura. I és així com el candidat es compromet a gestionar la RFEDI, si arriba a ser-ne el president: amb rigor, amb transparència, amb proximitat, amb diàleg i amb molta feina. “Crec, sincerament, que hi ha molt marge de millora en molts aspectes, i que només si sumem forces podem dur a terme un projecte esportiu comú, ambiciós i ple d’èxits”, ha afirmat Oscar Cruz.
Teniu el meu compromís ferm i sincer que, des de la RFEDI, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè tots ens sentim orgullosos del nivell assolit pels nostres Esports d’Hivern, com a espanyols, com a esportistes i com a grans apassionats del món de la neu”.