El nou centre, que s’ha presentat avui en un acte retransmès virtualment des de l’INEFC, és una aposta per la internacionalització i la transversalitat del coneixement. L’INEFC Hub inicia la seva activitat amb una primera edició de quatre màsters en línia de titulació pròpia de la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Formació Contínua IL3

Per la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, l’INEFC Hubaportarà dinamisme, projecció i innovació a la política esportiva del país. “Aglutinem l’expertesa i el talent de la universitat de l’esport, l’INEFC, amb segell de l’ADN esportiu català”, ha afirmat sobre un projecte que “ens permetrà exportar coneixement i aprendre d’altres cultures, cosa que enriquirà el teixit social, formatiu i acadèmic” de Catalunya.

Amb aquest nou centre l’INEFC es posiciona internacionalment en la formació dins l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport (CAFE), un dels grans reptes del pla estratègic de l’actual director de l’INEFC, Eduard Inglés.

Per dur a terme aquesta iniciativa, l’INEFC compta amb el suport de la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Formació Contínua (IL3-UB), amb una dilatada experiència en la formació continuada de postgrau. Fruit d’aquesta col·laboració institucional, aquest mateix any es llançarà la primera edició de màsters online de l’INEFC Hub amb una oferta de quatre programes: Màster de Formació Permanent en Igualtat de Gènere en l’Esport i l’Educació Física, Màster de Formació Permanent en Sistemes Complexos i Esport, Màster de Formació Permanent en Tecnologia de l’Esport, Màster de Formació Permanent en Gestió per a la Innovació en Turisme Esportiu.

Més endavant, s’ampliarà l’oferta amb programes nous amb la voluntat d’activar l’oferta de programes en anglès i d’altres idiomes. D’aquesta manera, l’INEFC vol arribar a qualsevol lloc del planeta amb la proposta formativa. Segons Pere Lavega, responsable del projecte INEFC Hub “l’INEFC Hub ens permetrà teixir un pont transfronterer i convertir-se en una antena mundial a les ciències de l’activitat física i l’esport”.

Durant l’acte, el director de l’INEFC, Eduard Inglés, ha assegurat que amb aquest projecte “l’INEFC es consolida com la universitat de l’esport amb la creació aquest quart centre de formació en línia que s’afegeix als centres de Barcelona, Lleida i Pirineus, amb voluntat d’internacionalització a través de la formació virtual i la creació d’una xarxa en l’àmbit de les ciències de l’esport”.

D’altra banda, Pere Lavega, ha incidit en la transversalitat del programa de formació, “iniciem el projecte amb aquests quatre programes que volen ser un mirall de la diversitat que caracteritza el món de l’activitat física l’esport”. Per això, són programes dirigits a les persones graduades en ciències de l’activitat física i l’esport que volen formar-se al llarg de la vida, però també a les formades en altres àmbits com l’enginyeria, l’empresa, l’administració, informàtica, el turisme, etc.

Finalment, Joan Guàrdia, rector de la UB, ha destacat que la creació d’aquest nou campus virtual respon a l’evolució que ha experimentat la universitat en aquests darrers anys, ja que ofereix models alternatius a la definició clàssica de la universitat moderna. Per Guàrdia, “el que avui inaugurem és un punt fonamental en la història del coneixement no només de l’àmbit de l’esport sinó de les maneres de fer modernes i integradores d’una universitat del segle XXI”.