La corba tèrmica és clau perquè la sola dels esquís tingui la forma desitjada, però no sempre els fabricants respecten el temps de ‘cocció’ necessari.

Tots els esquís han de passar per la corba tèrmica, ja que és el temps òptim de ‘cocció’ i ‘refredament’ dels esquís perquè totes les parts quedin ben compactades i enganxades, garantint que el procés s’ha efectuat de la forma idònia i, a la vegada, garantint a l’esquiador que els seus esquís respondran de forma correcta.

Tots els esquís han de passar per la corba tèrmica, ja que és el temps òptim de ‘cocció’ i ‘refredament’ dels esquís perquè totes les parts quedin ben compactades i enganxades,

Però no sempre alguns fabricants tenen la paciència necessària i respecten tot el temps que requereix la corba tèrmica. Pot passar que en alguna fàbrica es vulgui córrer més del compte i no esperin que el motlle de l’esquí es refredi. El treuen calent i aleshores els esquís es deformen. Això es veu quan a l’espàtula i a la cua es produeixen aquelles típiques llànties, producte d’haver tret l’esquí en calent, el que fa que es refredi per fora i es deformi.

Molts cops aquesta manca de cura només s’aprecia quan l’esquí es passa per la màquina, ja que visualment no es veu. Es nota perquè les màquines treballen amb esquís i taules que es posen  plans i es nota per com treballa aquesta màquina, ja que es ‘menja’ el que toca i el que no toca. Una voracitat més gran en les taules d’snowboard, que es deformen més.

Aquestes ‘taques’ afecten al comportament, ja que l’esquí no queda pla i sí còncau. Quan surt de la fàbrica és pla, però per culpa de no haver respectat el temps necessaris de refredament es deforma, sobretot les parts amples, que són les més primes, afectant lògicament a l’esquiabilitat.