Un dia entrarem en els secrets que amaguen els esquís en el seu interior. A simple vista, per a no entesos els esquís poden semblar tots iguals, però el model de construcció seguit determinarà en gran mesura el seu comportament.

La construcció és un dels paràmetres que marca més el comportament d’un esquí, al costat de la geometria i el seu perfil. Ara tractarem tres tipus de construcció, les més habituals, que fan servir les principals marques presents al nostre mercat, i que serien la construcció sandvitx, la cap i la mixta sandvitx-cap, admeten cadascuna d’elles diferents definicions en funció de la combinació d’altres elements, com ara el grafè, el titanat o les diferents làmines de fusta, com ara les de paulònia.

Sense mena de dubte, la tipologia de construcció més utilitzada és la definida com a sandvitx, que, com el seu nom indica, provinent del famós entrepà, és una barreja, una superposició de diferents capes. Així, els diferents materials estan col·locats en capes superposades una al damunt de l’altra, formant una estructura rectangular. Donades les prestacions que aporta aquesta construcció s’aplica sobretot als esquís de competició i als de gamma alta. Després, també passa que diferents marques hi afegeixen sufixes en funció de les diferents fustes, fibres o materials com el carboni que barregi.

Sandvitx de molts tipus

La segona més utilitzada i més genèrica és la cap, la qual es diferencia estèticament de la construcció sandvitx de forma clara. Mentre en aquesta última el tall lateral dels cantell cau recte, en la construcció cap la capa superior cau, baixa pel lateral dels cantells estenent-se. Acostumen a incorporar aquesta manera de fer els esquís més dòcils, més manejables i no tant exigents.

I, com no podia ser d’una altra forma, en un món tan ‘esponja’ com el que ens ocupa, hi ha una tercera construcció que barreja les dues maneres de fer anteriorment descrites: la sandvitx i la cap. Ens estem referint a la sandvitx-cap, que, com es pot deduir, barreja el millor de les dues. És a dir, les altes prestacions de la primera i la suavitat de la segona.