Més cops dels que pot arribar a semblar les fixacions perden un dels seus cargols, que per seguretat cal reemplaçar el més aviat possible

Totes les fixacions van collades a l’esquí gràcies a una cargols, els quals es poden desprendre per vàries raons. Ara veurem com reemplaçar un dels cargols que salta de la fixació, tot i que normalment aquest cargol salta per un mal muntatge, perquè no s’ha fet servir la broca adequada o perquè no han posat cola de muntatge.

I si el nucli és de fusta i no ha s’ha posat la cola de muntatge, entra aigua, es podreix i tot salta. No és qüestió de canviar la fixació perquè aquesta està bé. L’únic és que els cargols que la fixen a l’esquí han saltat

1 – TREURE LA FIXACIÓ

S’ha de treure la fixació de l’esquí afectat per poder treballar amb la zona del cargol afectat, un cop s’ha ancorat l’esquí a la taula de treball

2 – APLICAR LA BROCA

S’agafa la broca, en aquest cas és de 8mm amb un topall perquè l’skiman no es passi a l’hora de fer servir la broca i es foradi l’esquí de banda a banda. Es posa la broca damunt de l’esquí es fa el forat, netejant tot seguit la part en la que hem treballat

El procés és el mateix que si poses un taco a la paret. El cargol de la fixació acostuma a saltar perquè no s’ha fet servir la broca adequada o perquè no han posat cola de muntatge

3 – COL.LOCAR LA COLA AL FORAT

Ara s’ha de posar cola de muntatge, perquè en aquest forat entrarà aigua, i el nucli que és de fusta amb l’aigua es va podrint fins que torni a saltar tot. I s’aplica cola específica de muntatge, no la cola blanca que s’aplica a la fusta, perquè aquesta amb l’aigua es degrada. S’omple de cola de muntatge el forat

4- POSAR EL CARGOL

Un cop la cola de muntatge és a dins del forat de la fixació és col·loca el cargol, de nou a cop de martell. Hi ha varis tipus de cargols. En aquest cas es col·loca un metàl·lic i no de plàstic, ja que aquest es pot trencar més fàcilment, podent ser a la vegada aquest cargol de rosca o de cop, l’opció triada en aquest cas

5 – APRETAR EL CARGOL

Un cop tenim posat el cargol aquest ja es pot collar, i no cal esperar cap estona de més pel tema de la cola, ja que a més al posar el cargol la cola s’expandeix. Si està ben posat, amb la cola, foradant amb la broca que toca, aquest procediment ha de durar per sempre. I seguidament ja és col·loca la fixació

*Amb l’assessorament de l’skiman Marc Gombau. El trobareu a ‘El Món’ de Granollers (www.elmonadventure.com)