Grupo Aramón, conscient de la necessitat d’una gestió sostenible del plàstic, ha engegat un innovador projecte d’economia circular. Aquest projecte transforma el cautxú d’elements usats, de les màquines trepitja neu i dels remuntadors, en sòls antilliscants Ecoverclip® donant al cautxú un nou ús

El plàstic, malgrat la seva utilitat i omnipresència, ha esdevingut una amenaça mediambiental global. Grupo Aramón, en el seu compromís amb la sostenibilitat i la descarbonització, ha iniciat un projecte innovador de reciclatge del cautxú procedent d’elements obsolets de les seves màquines trepitja neu i dels seus remuntadors (revestiments de politges, bandes d’eruga, corretges i pneumàtics de transportadors de cadires o cabines en estacions desembragables).

En col·laboració amb l’equip d’IDM, Aramón ha aconseguit evitar la incineració dels seus elements de cautxú usats, transformant-los en sòls antilliscants, i és el primer grup espanyol que se suma a aquest projecte pioner.

En total Grup Aramón ha aconseguit, en aquesta primera prova, reciclar un total de 2550 kg de cautxú i evitar l’emissió de 17850 kg de CO2 a l’atmosfera

El procés de recollida engegat per IDM en el marc del projecte Ecovertis permet recollir el plàstic usat, posar en comú els recursos i reciclar el material per donar-li una nova vida en forma de panells de terra entrellaçats.

Aquest projecte es porta a terme a la regió d’Alvèrnia-Rhône-Alpes, on aquestes peces al final de la seva vida útil es reciclen i es transformen en sòls antilliscants Ecoverclip® que faciliten l’accés dels esquiadors a edificis i remuntadors o telecabines de les estacions d’esquí, contribuint així a la circularitat i sostenibilitat del planeta.

Fins ara:
• A Formigal i Panticosa, s’han reciclat 2250 kg de cautxú usat per produir 900 lloses Ecoverclip®, cosa que ha permès un estalvi de 15.750 kg de CO2.
• A Terol, s’han reciclat 300 kg de cautxú usat, produint 120 lloses Ecoverclip® i estalviant 2100 kg de CO2.
• I a Cerler estan treballant per recopilar el cautxú durant els manteniments de les instal·lacions que es facin aquest estiu.

En total Grup Aramón ha aconseguit, en aquesta primera prova, reciclar un total de 2550 kg de cautxú i evitar l’emissió de 17850 kg de CO2 a l’atmosfera, i ha rebut recentment els documents que l’acrediten (vegeu enllaç a les certificacions). El càlcul de l’estalvi en equivalent de CO2 es basa en una Anàlisi Comparativa de Cicle de Vida realitzada internament per IDM i contraverificada per especialistes independents com Pole Eco-Conception i Revalue Systems que han pogut certificar que l’Anàlisi de Cicle de Vida està conforme amb la norma ISO 14044.

Compromesos amb la creació d´un futur més sostenible
Aquest projecte és un exemple més de com Grup Aramón vol contribuir als objectius de reducció de la petjada de carboni i és un testimoni dels beneficis ambientals de l’economia circular, a més a més mostra que les empreses poden tenir un paper important en la lluita contra la contaminació per plàstics i el canvi climàtic.

Recordem que el 100% de lenergia elèctrica que consumeixen les estacions del Grup ARAMON prové de fonts renovables; que els seus centres compten amb contenidors per a separació de residus; el 100% dels materials d’un sol ús de l’àrea de restauració estan elaborats amb materials reciclats o són reciclables i s’està potenciant la utilització de vaixella reutilitzable; a més, el 100% dels residus industrials de la seva activitat compten amb protocols de separació, recollida i tractament específics.