Tal com podem llegir a www.conselharan.org, el síndic d’Aran, Francés Boya, es va reunir a Madrid amb el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, per a tractar de primera mà diferents assumptes relacionats amb la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030.

Aquests Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern són de gran importància per a la Val d’Aran per l’impacte i repercussió que tindrien per al desenvolupament econòmic i social del nostre territori”, afirmava el síndic d’Aran, que afegeix que “els Jocs Olímpics de 2030 seran els primers d’una nova etapa aprovada pel Comitè Olímpic Internacional (COI) i Pirineus-Barcelona s’ofereix per a experimentar aquest nou format de Jocs Olímpics capaços d’inspirar i transformar la societat, especialment als joves”.

Així mateix, el síndic també va manifestar que “la importància d’aquests Jocs resideix també en què tenen com a base fonamental el respecte al medi ambient, l’equilibri territorial i la lluita contra el despoblament”.

El COI ja ha donat llum verda al projecte Pirineus-Barcelona i ha iniciat una fase de diàleg, deixant clar que el territori i la proposta compleixen amb la seva Agenda 2020 en el que fa a les condicions per a convertir-se en seu dels Jocs Olímpics de 2030.

Per això, el govern del Conselh Generau d’Aran va presentar al dia següent al Ple una moció per a manifestar el suport de la institució a la candidatura olímpica de l’any 2030 entre els territoris de Catalunya i Aragó amb la inclusió d’Aran com a subseu organitzadora de les proves de neu, i constituirà una Taula Aranesa amb els principals agents representatius del territori per a implicar-se en la construcció de la candidatura en clau aranesa.

Finalitza, aquesta notícia al web esmentat a l’inici que “amb aquesta moció, el Conselh Generau cerca posar-se a la disposició dels responsables de la candidatura i farà arribar aquest acord a la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport, la Generalitat de Catalunya, el COE i el Govern Espanyol“.