Les estacions d’esquí i muntanya d’FGC (La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria i Boí Taüll) van anunciar el tancament de les seves instal·lacions a partir de les 00:00hrs del 14 de març de 2020 a causa de la situació creada pel virus SARS-CoV-2 i atenent la instrucció de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de contenció del virus.La mesura del tancament va ser aplicada també als Trens Cremallera de Vall de Núria i Montserrat així com al Funicular de Sant Joan.

El 14/3/20 va ser decretat l’Estat d’Alarma per part del Govern espanyol per Reial Decret 463/2020 per 15 dies.

Preguntes Freqüents & Respostes

És possible lareobertura de les estacions d’esquí d’FGC aquesta temporada 2019-2020?

No. Les estacions d’esquí i muntanya d’FGC han donatper finalitzada la temporada d’hivern 2019 –2020. D’aquesta manera; La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria i Boí Taüll no reobriran els dominis esquiables fins a la propera temporadad’hivern 2020-2021.

Quina política de devolucions s’ha previstpels imports satisfets en lacontractació de serveis?

La política de devolucionsque segueix acontinuació aplicaexclusivamenta totes les compres realitzades a través dels portals de comerç electrònic propis d’FGC i la seva Central de Reserves. Per acompres i reserves realitzades a través d’altres agències de viatge o intermediaris caldrà consultar directament amb aquestes empreses comercialitzadores

Bitlletsde Tren Cremallera i combinats

Elsimports satisfets en la compra debitllets i combinats no bescanviats seran retornats íntegrament. Contacteu amb reserves@turismefgc.cat per gestionar la devolució.

Forfetsd’esquí i combinats

Els imports satisfets en la compra deforfetsi combinats no bescanviats seran retornats íntegrament. Contacteu amb reserves@turismefgc.cat per gestionar la devolució.oForfets d’esquí de lliure elecció. Es perllongarà la validesa del saldo romanent enforfets que hagin estat consumitsparcialmentdurantla temporada 2020-2021. En el cas de que no s’hagi realitzat la consumpció de cap dia d’esquí / surf de neu del títol delliure elecció, el seu import seràretornatíntegrament. Contacteu amb reserves@turismefgc.cat per gestionar la devolucióo obtenir més informació sobre el procediment.

Forfets d’esquí de temporada

Tots els abonaments de temporada, en qualsevol modalitat, es consideren amortitzats, excepte els abonamentsdeprimaverade La Molina. Alstitulars amb abonamentsde primavera de La Molina se’ls mantindràl’import abonat a compte de qualsevol abonament per la temporada 2020-21i podran gaudir dels avantatges que inclouel producte durant el període de validesa.Contacteu ambatenció al client de l’estació on vareu tramitar el forfet de temporada (veure abaix adreces de contacte) per a més informació

Reserves hoteleres a Hotel Vall de Núria i Hotel Port Aine 2000

Les reserves hoteleres realitzadesamb estades previstesfins a la finalització de la temporada d’hivern 2019-2020 (data sortida màxima 13 d’abril de 2020) queden sense efecte i es retornaran els imports íntegres satisfets a mode de bestreta. Contacteu amb reserves@turismefgc.cat per a gestionar la devolució.

Mantenen la validesa elsavantatges inclosos en els forfets de temporadade les estacions d’FGC?

Sí, els avantatges inclosos als Forfets de Temporada mantenenla seva validesa en les dates previstes de bescanvi. Les invitacions per a esquiar a d’altres estacionsd’esquí durant la temporada 2019-2020 no seran bescanviablesla temporada vinent.

Tinc unainvitació per esquiar auna estació d’FGC vàlida per la temporada 2019-2020, serà vàlida doncs per a l’estiu o la temporada vinent?

Les invitacions per a esquiar a d’altres estacions durant la temporada 2019-2020 no seran vàlides per la temporada vinent.

Vaigr esultar premiat/premiada ambforfetsi/o serveis o reserves hoteleres a una estació d’FGC. Serà vàlid el premi per ala temporada d’estiu ola temporada vinent?

Revisa la data de bescanvi màxim del teu premi. Si estava prevista fins a la finalització de la temporadad’hivern2019-2020, no serà bescanviable la temporada vinent.

Tinc material a lesconsignes guardaesquís de l’estació. Com ho he de fer per anar a buscar-loo fer la devolució de material d’esquí llogat per temporada?

La instrucció del Govern Espanyol és d’evitar tots els desplaçaments exceptuant elsestrictament previstos al Reial Decret 463/2020.Contacteu amb Atenció al Client de la vostra estació peragestionarels terminis per a realitzarla devolucióo obtenir més informació sobre el procediment.

Iniciarant a temporada d’explotació els Trens i Funiculars Turístics d’FGC?

Ara mateix no disposem d’aquesta informaciója que en la situació actuald’Estat d’Alarma declarada per Reial Decret 463/2020elsserveisturísticsno son essencialsi per tant, no podenoperar. Aquesta mesura afecta a l’explotació del Tren Cremallera de Montserrat, el Tren Cremallera de Vall de Núria, Els Funiculars de Sant Joan i la Santa Cova, el Telefèricde la Coma del Clot, el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat –Tren del Ciment i el servei turístic del Tren dels Llacs.Actualitzarem aquesta informació segons disposem de noves instruccions de les Administracions competents

Quines opcions de contacte manteniu operatives per atenció al client?

Resten operativesles bústies de correu electrònic d’informació de les explotacions turístiques d’FGC següents:

Espot i Port Ainé info@skipallars.cat

La Molina lamolina@lamolina.cat

Vallde Núria valldenuria@valldenuria.cat

Vallter 2000 informacio@vallter2000.cat

Cremallera i Funiculars de Montserrat info@cremallerademontserrat.cat

BoíTaüll puntinfo@boitaull.cat

Ferrocarril Turistic de l’Alt Llobregat reserves@ferrocarrilturistic.cat

Central de Reserves i Atenció al Client: reserves@turismefgc.cat