A continuació s’expliquen les mesures de les estacions d’esquí per aconseguir mantenir sans i segurs als seus empleats, clients i comunitat en època de la pandèmia de la Covid-19:

Les estacions d’esquí requeriran cobertures facials que compleixin les recomanacions de Salut respecte de l ́ús de mascaretes. Això inclou espais interiors i exteriors, excepte quan es menja o es beu

Distància física
Les estacions d’esquí desenvoluparan plans per facilitar que les persones puguin mantenir la distància adequada. Això inclou, entre d’altres, les següents zones: cues d’accés, cues dels remuntadors, classes d’esquí i snowboard, lloguer de materials, espais per a empleats i establiments de menjar i beguda.

Neteja i desinfecció
Les estacions d’esquí adoptaran rutines de neteja i desin- fecció per a totes les àrees, incloses zones d’alt contacte, com ara lavabos, restaurants, menjadors, taquilles i botigues de lloguer. Tots els productes de neteja utilitzats compliran les directrius de la conselleria de Salut i CDC sobre agents eficaços contra la COVID-19.
(1) Centers for Disease Control and Prevention, Organisme de referència en la lluita per a la prevenció del COVID-19.

Plans d’actuació
Les estacions d’esquí han verificat, i en el seu cas modificat, els seus plans operatius departamentals generals i indivi- duals per: complir la normativa; mantenir els requisits de dis- tància de seguretat personal i complir les tasques de neteja i desinfecció en tot els seus espais

LA MASCARETA ÉS OBLIGATÒRIA A TOTS ELS REMUNTADORS

Comunicació
L’associació i les estacions d’esquí informaran dels plans d’operacions i requisits als clients abans de la seva arribada a l’estació, emfatitzant en la responsabilitat compartida de mantenir segures les nostres pistes. Els clients han de ser conscients de les seves obligacions, inclòs el requisit de portar una mascareta en els llocs i situacions que s’indiqui. Les estacions d’esquí també faran servir senyalització in situ per notificar als clients i empleats de les pràctiques recomanades necessàries per ajudar a aturar la propagació del virus.

Informes i notificacions
Les estacions d’esquí compliran totes les mesures aprovades per les autoritats competents i seguiran els protocols existents si han d’informar d’un cas positiu de COVID-19 a la seva estació

REMUNTADORS
Hi ha milers d’opcions d’esbarjo a l’aire lliure, però el que diferència la indústria de l’esquí és el seu transport: telefèrics, telecabines, telecadires, teleesquís i cintes transportadors. D’aquests, els telecadires són els més habituals a les estacions catalanes.

El 89,85% de la capacitat de transport (número de persones hora que es poden transportar) de les estacions catalanes correspon a remuntadors oberts, i tan sols el 10,25 a vehicles tancats.

Remuntadors oberts
La majoria dels nostres remuntadors són cadires a l’aire lliure on el client experimenta un flux constant d’aire fresc i net. Les cabines tancades com les que hi ha en un telecabina tenen finestres i ventiladors que permeten l’intercanvi d’aire

LA NOSTRA SALUT ÉS LA PRIORITAT  DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ, PERÒ QUE LA COVID-19 NO ES PROPAGUI ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS

Cues als remuntadors
La longitud dels esquís i les taules de snowboard produeixen de forma natural un cert distanciament entre les persones. Es dimensionarà l’espai d’espera i s’organitzaran les cues per tal de que els clients puguin mantenir la distància de seguretat. La velocitat dels remuntadors serà sempre la màxima possible d’acord amb les condicions climàtiques i l’afluència

Accessos a les cadires
Recomanem l’accès a les cadires amb la màxima ocupació autoritzada per tal de reduir el temps d’espera a les cues

Trajecte de les cadires
El trajecte mitjà en telecadira és de 7 minuts, considerablement més curt que la majoria de les activitats de transport, com ara anar en autobús, metro, ferrocarril o fer un viatge en avió. Els telecadires es desplacen a una velocitat entre 2,5 i de 5 metres per segon segons el tipus, amb una distància entre vehicles entre 15 i 30 metres

Desembarcament dels remuntadors
Les normes de seguretat estàndards de les estacions d’esquí ja requereixen que els esquiadors abandonin de manera ràpida la zona de desembarcament dels remuntadors una vegada han baixat del mateix. Un cop allunyats de la cadira, els esquiadors i snowboarders tenen amplis espais oberts sobre els quals lliscar

Perquè els riscos durant el trajecte en remuntadors són mínims?
-Trajecte a l’aire lliure
-Mascareta obligatòria
-Trajectes sempre inferiors a 10 minuts
-Els viatges en remuntadors creen un flux d’aire direccional constant
-La distància entre cadires és de 15 metres o superior
-Màxima capacitat de transport + màxima velocitat = mínim temps de cua

*Informació facilitada per l’Acem, Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya