Tant la plantilla RFEDI, els òrgans de gestió i representatius com la Junta Directiva, Comissió Delegada, així com el contacte amb els presidents de les federacions autonòmiques (FAS) segueix en marxa en format de teletreball.

El tancament de la temporada 2019-2020 amb la situació excepcional a la qual fa front la RFEDI causa de l’estat d’alarma generat pel Covid-19 ha obligat a el teletreball tant per part de personal administratiu com per part dels òrgans de gestió i decisió de l’entitat.

D’una banda, els departaments de comptabilitat, financer, logística, comunicació, relacions institucionals realitzen reunions periòdiques per avançar tant en el tancament de la temporada com en la planificació de pretemporada i hivern 2020-2021.

D’altra banda, tant a la Comissió Delegada com en la trobada digital amb els presidents de les forces armades s’ha tractat l’afectació de les mesures de l’estat d’alarma a clubs, forces armades i als diferents estaments dels esports d’hivern. S’han posat en comú els problemes i les possibles solucions a adoptar per suportar la situació actual amb la mínima afectació a l’esport de base.

Pel que fa a les reunions de Junta Directiva, s’han tractat fonamentalment les mesures d’urgència tant esportives per als equips com les econòmiques més urgents per afrontar la situació.

L’equip RFEDI també treballa amb les institucions esportives i organismes sectorials per gestionar la crisi. Mitjançant el Conseejo Superior de Deportes (CSD) s’ha creat grup de tasques per a l’impuls de l’esport, liderat per la presidenta del CSD, Irene Lozano, i de què la RFEDI forma part. S’analitzen models i propostes per donar resposta a l’actual crisi sanitària i econòmica, amb la finalitat de facilitar eines que permetin innovar i enfortir a el món de l’esport davant la realitat que es generi després de la present situació.

Amb el Comité Olímpico Español (COE) s’ha gestionat en reunions telemàtiques amb el seu president Alejandro Blanco l’ajornament dels Jocs Olímpics d’estiu i s’han buscat solucions per minimitzar la decisió de posposar-i també sobre la situació de el programa d’ajudes ADO.

Finalment, amb l’Associació de l’Esport Espanyol (ADESP) s’ha examinat la situació de l’Esport Espanyol i del conjunt de les federacions nacionals buscant millores i solucions davant la present crisi.