El Comitè Olímpic Espanyol ha anunciat aquest dimarts 21 de juny que davant de la falta d’acord entre el Govern d’Aragó i la Generalitat de Catalunya la candidatura dels Jocs d’Hivern del 2030 està bloquejada.

Aquesta decisió es manté d’acord amb allò aprovat per unanimitat a l’Assemblea General Ordinària del Comitè Olímpic Espanyol, celebrada el 31 de maig passat a l’Auditori Goyeneche. Els membres de l’organisme hi van aprovar que davant la falta d’acord polític en la distribució de proves esportives s’esprimirien al màxim tots els esforços amb les dues comunitats autònomes, a fi de presentar una candidatura conjunta.

El Comitè Olímpic Espanyol ha informat al CIO que vol seguir treballant amb la Comissió de Futures Seus dels Jocs d’Hivern, amb vista a la celebració d’uns Jocs Olímpics d’Hivern a Espanya

Si, per contra, no s’arribava a un acord es donaria per finalitzada aquesta candidatura, sens perjudici d’obrir per més endavant la possibilitat que cadascun dels territoris, i altres de nous, presentessin al COE la seva pròpia candidatura, sent l’Assemblea General qui decidiria, com ja s’ha fet altres vegades, quina seria la més adequada per ser presentada al Comitè Olímpic Internacional per a futures edicions. Des de que es va acordar la presentació d’un projecte conjunt, el Comitè Olímpic Espanyol ha estat defensor fidel d’aquesta decisió, assegurant que, si no s’arribava a un acord per a la candidatura dels Jocs Olímpics de 2030, es mantindrien les converses amb el Comitè Olímpic Internacional per optar a l’organització de futures edicions.

El Comitè Olímpic Internacional per presentar una candidatura tècnicament excel·lent, sostenible a nivell social, econòmic i mediambiental

Tot i la situació actual, el Comitè Olímpic Espanyol manté el compromís amb el Comitè Olímpic Internacional per presentar una candidatura tècnicament excel·lent, sostenible a nivell social, econòmic i mediambiental que regeneri el territori i que potenciï la imatge d’Espanya davant el món de l’esport i davant de tota la societat.

Com a part del Diàleg Continu sense compromís i sense edició específica, el Comitè Olímpic Espanyol ha informat al CIO que vol seguir treballant amb la Comissió de Futures Seus dels Jocs d’Hivern, amb vista a la celebració d’uns Jocs Olímpics d’Hivern a Espanya, malgrat que, actualment, no està en condicions de presentar un projecte olímpic.

El CIO espera continuar amb l’excel·lent col·laboració i el diàleg fins ara amb el COE i el seu President, Alejandro Blanco.