Andorra disposa de diferents estacions meteorològiques per fer el seguiment del mantell nival a l’alta muntanya. Des de ja fa uns anys, existeix la xarxa d’estacions nivoclimàtiques automàtiques d’alta muntanya com Sorteny, Perafita o Bony de les Neres

Recentment el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra va afegir 9 estacions de mesura addicionals per fer el seguiment del mantell nival en diferents punts substituint les observacions dels antics pals de neu. Aquesta informació es utilitzada per a la gestió del risc d’allaus però també per a altres aplicacions com en el recurs hídric. La informació de les estacions com l’alçada del mantell nival ens dona una aproximació de quina serà la reserva d’aigua disponible a la muntanya per afrontar els següents mesos. Aquesta informació però és limitada, ja que només tenim informació d’un punt d’observació fixe.

Des d’Andorra Recerca + Innovació es treballa amb altres productes per mesurar l’alçada del mantell nival no només en un punt d’observació sinó en tot el país. En aquest sentit, s’utilitzen les imatges satèl·lit per extreure productes com l’Snow Water Equivalent o l’Snow Cover aportant informació de tot el país.

L’Snow Water Equivalent és una mesura hidrològica calculada a partir de l’alçada del mantell nival i de les característiques (com la densitat) de la neu, que s’utilitza per estimar la quantitat d’aigua disponible un cop es fongui tota la neu i es mesura en centímetres o kg/m2. En canvi, l’Snow Cover és l’extensió de cobertura de neu al terra i es mesura en km2.

Andorra Recerca + Innovació col·labora des de fa gairebé dos anys amb l’empresa WeGaw que utilitza satèl·lits d’última generació amb sensors òptics i RADAR per estimar, entre d’altres, l’Snow Water Equivalent i l’Snow Cover a tota la superfície d’Andorra. Els productes de WeGaW ofereixen una resolució temporal inferior a una setmana i amb una mida de cel·la de 20m, proporcionant una visió contínua de la disponibilitat d’aigua tant a curt com a llarg termini de la zona monitoritzada. Aquesta informació té múltiples aplicacions i, en el cas d’Andorra, s’està explorant el seu ús en la previsió del cabal dels rius, en l’optimització de la producció hidroelèctrica i en la gestió del risc d’inundacions.

El gràfic que es presenta a continuació mostra la comparativa de l’evolució de l’Snow Cover des de finals de març fins al 18 d’abril pels anys 2022 i 2023. En l’últim registre presentat s’observa que la cobertura de neu d’aquest any representa menys del 50% de la del 2022 a la mateixa data.

Més informació: www.ari.ad