Ambdues entitats col·laboraran per a impulsar la recerca, estudi, desenvolupament i formació que fomentin el coneixement en l’àmbit dels esports de muntanya. Una comissió es reunirà periòdicament per a establir i fer seguiment de les fites i activitats

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) han posat en marxa un acord de col·laboració per impulsar processos de recerca, estudi, desenvolupament, formació i totes aquelles actuacions relacionades amb el foment del coneixement en l’àmbit dels esports de muntanya.

Els principals objectius del conveni són:

  1. Impulsar un projecte de recerca dins de l’INEFC a la Seu d’Urgell en l’àmbit dels esports de muntanya.
  2. Col·laborar a garantir una formació de qualitat en l’àmbit dels esports de muntanya, guiada per les necessitats de l’entorn social, i donant resposta a les necessitats de tots els agents del sector dels esports de muntanya i neu.
  3. Desenvolupar projectes de recerca que reverteixin directament sobre el desenvolupament sostenible del territori de muntanya
  4. Aportar dades científiques per a la presa de decisions dels diferents agents del territori de muntanya.
  5. Formar el personal investigador qualificat per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de muntanya i neu.
  6. Difondre la cultura dels esports de muntanya i les activitats esportives de turisme actiu en el medi natural, promovent-ne la seva pràctica segura i sostenible.
  7. Constituir un fòrum de debat acadèmic i social sobre les qüestions referents als esports de muntanya.

Amb aquest conveni, que té una durada de quatre anys, FGC i l’INEFC permetrà assolir els objectius amb l’abast i les condicions previstes. FGC farà una aportació de 200.000€ que es farà efectiu amb el pagament de 50.000€/any i l’INEFC realitzarà les tasques de recerca, estudi, desenvolupament i formació per impulsar el projecte en tot el seu àmbit, posant a l’abast els mitjans tècnics de què disposi.

D’altra banda, s’ha creat una comissió de seguiment integrada per representants d’ambdues entitats, que establirà les característiques del projecte de col·laboració, així com de les fites i aportacions. Es reunirà periòdicament per seguir l’execució del conveni i resoldre’n l’aplicació.

Els treballs del conveni quedaran registrats en una memòria explicativa anual que recollirà les actuacions realitzades i els resultats obtinguts.

Compromís renovat amb els esports de muntanya

A la vegada, les dues entitats han prorrogat l’acord signat l’any passat pel qual l’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils, posava al servei de l’INEFC les seves instal·lacions esportives per activitats de formació i pràctiques del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en esports i activitats relacionades amb els espais de muntanya.

El conveni garanteix l’accés a l’estació de muntanya amb una tarifa especial bonificada a l’alumnat del centre educatiu matriculat a les assignatures de l’àmbit dels esports de neu en qualsevol dels tres centres que disposa l’INEFC, per a facilitar el seu accés i pràctica esportiva. A més, La Molina també ofereix la utilització dels estadis de competició i tallers de formació en l’àmbit de la gestió i explotació de l’estació de muntanya, tant per als estudiants com per al professorat de l’INEFC.

Amb aquest acord per a formació i pràctiques a La Molina, FGC posa de manifest el seu compromís vers la cultura i el foment de la pràctica esportiva i en la col·laboració amb la gestió i divulgació de les activitats que promocionen hàbits de vida saludables. Alhora, FGC recolza la promoció dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, concretament en l’àmbit dels esports de muntanya.

En aquest sentit, Ferrocarrils aconsegueix per mitjà d’aquestes actuacions augmentar l’ús dels seus equipaments esportius a les estacions de muntanya en períodes de baixa afluència i impulsar activitats que es desenvolupen a l’entorn de les estacions fora de la temporada d’hivern.