La subvenció es destina a fer front a la gestió d’aquestes entitats i al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Amb aquest suport, el Govern reforça la pràctica de l’esport i l’activitat física com a motor de cohesió i transformació social a Catalunya

Esportcat ha obert avui la convocatòria, dotada amb 5.350.000 euros, per a la concessió de subvencions als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament de diversos programes de promoció de l’esport escolar impulsats pel Govern català, corresponents al curs 2022-2023.

Aquests ajuts de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física beneficiaran 44 consells esportius del país per fer front a la seva gestió i al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), dos dels programes d’esport escolar impulsats pel Govern per promoure l’activitat física com a eina educativa, saludable i de valors entre el jovent. L’any 2023 es destinaran 4.280.000 euros i el 2024, 1.070.000 euros.

Es beneficiaran 44 consells esportius del país per fer front a la seva gestió i al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

Amb aquesta convocatòria, Esportcat referma l’aposta per un model d’esport escolar que afavoreix la màxima participació d’infants i adolescents en activitats fisicoesportives, en el marc del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya (PEEC) 2020-2030, i reforça la pràctica de l’esport i l’activitat física com a motor de cohesió i transformació social a Catalunya.

A aquests 5,3 milions d’ajuts, cal sumar-hi els 675.000 euros que es destinaran als consells esportius i consells comarcals del Pirineu per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023. Una xifra que ha augmentat un 4 per cent respecte els 650.000 euros de l’any passat. D’aquesta manera, l’executiu català destinarà aquest 2023 un total de 6.025.000 euros a la promoció de l’esport escolar del país.

Termini de sol·licituds fins al 12 de juny

Tal com estableixen les normatives de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les activitats objecte de subvenció s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023, i el procediment de concessió és de concurrència no competitiva.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 12 de juny i aquestes s’han de presentar únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica.El formulari per demanar l’ajut es troba en aquest enllaç.