El TERMCAT presenta una nova infografia interactiva que permet consultar els noms de les parts de la moto de neu, i un vocabulari associat en què es recullen una quarantena de termes definits en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès, italià i alemany. Aquests materials s’han elaborat amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració de diversos experts.

Amb la intenció de contribuir al coneixement de les motos de neu en llengua catalana, el TERMCAT ha elaborat aquesta infografia dels seus components principals, i un vocabulari que hi aporta les definicions i també una vintena més de termes relatius als tipus de motos de neu o a parts més específiques.

Cal tenir en compte que una moto de neu és bàsicament una moto grossa adaptada al desplaçament sobre superfícies nevades o gelades, sobretot per mitjà d’una eruga que facilita la tracció i de dos esquís anteriors que n’asseguren l’estabilitat. Això fa que part de la terminologia sigui compartida amb les motos de base (per exemple maneta de fremanillar puny); part amb els cotxes, per raons d’amplada i punts de suport (com ara capófre d’estacionament para-xocs), i part amb els vehicles de tracció per eruga (erugaroda tensora roda de tracció); a més, evidentment, també hi ha un grup de termes propis (esquíparaneu reposapeus).

La infografia s’afegeix al conjunt de materials i recursos gràfics i interactius que ofereix el TERMCAT des de la seva pàgina web. Actualment s’hi recullen més d’un centenar de pòsters, infografies i altres recursos dels diversos àmbits d’especialitat. I el vocabulari forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.