El Govern de la Generalitat ha autoritzat el traspàs de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll, d’Actius de Muntanya a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En aquest sentit, l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, transmetrà de forma gratuïta la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, corresponent al 100% en el capital, a favor de FGC adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. El valor d’aquesta transmissió serà de 13.166.286,33 euros.

Amb aquesta decisió el Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí la temporada 2020-2021, que constitueix un element clau en l’activitat econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí i a la Comarca de l’Alta Ribagorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns 140 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes.

El Govern també ha autoritzat a AVANÇSA a condonar i cancel·lar el préstec participatiu concedit a Actius de Muntanya, SA per un import d’1,2 milions d’euros així com per aplicar la quantitat d’1,5 milions d’euros de romanent de tresoreria de l’exercici 2019 a Actius de Muntanya, SA, per reposar el dèficit d’explotació de la temporada 2019-2020.

El consell executiu ha aprovat el contingut del Pla de transitorietat 2020-2030 de l’estació d’esquí i esports d’hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC.

Antecedents: Dos anys de gestió que han mantingut l’activitat económica

La societat Actius de Muntanya és la propietària de l’Estació d’Esquí de Muntanya situada a la Vall de Boí que va ser adquirida en execució de l’Acord de Govern aprovat el 23 de desembre de 2014. Els actius de l’Estació d’Esquí es van arrendar a la societat Promocions Turístiques de la Vall, S.A. fins al 30 d’abril de 2019. Però el 8 de novembre de 2018 Promocions Turístiques de la Vall va renunciar unilateralment al contracte d’arrendament del qual era titular i, per tant, a la prestació del servei.

Per la gestió de la temporada 2019/2020, el 12 de novembre de 2019 el Govern va aprovar l’acord de govern que permetia a les empreses públiques Actius de Muntanya, S.A. i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) formalitzar un conveni de cooperació en la direcció de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll durant la temporada 2019-2020.

El conveni determinava que la titularitat de l’activitat de l’Estació d’Esquí continuaria sent d’Actius de Muntanya i s’ocuparia de les relacions amb els treballadors, col·laboracions mercantils, proveïdors, empreses subministradores d’energia i també amb les administracions públiques.

Ferrocarrils col·laborava en la direcció de gestió de l’activitat de l’Estació d’Esquí i tenia l’encàrrec d’elaborar un pla de viabilitat de la gestió i explotació  del negoci així com un pla d’inversions que haurà de lliurar al Govern en acabar la temporada 2019-2020. El Govern, en base al pla de viabilitat, proposaria a FGC fos el nou titular de l’explotació.

Font: FGC

Fotografia: Boí Taüll